klimaya-reklam

KLİMALAR

Duvar Tipi Klima Çeşitleri

Samsung Klima
Samsung Duvar Tipi Klima AQ18TSMNAND BORACAY
Samsung Duvar Tipi Klima AQ18TSMNAND BORACAY
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Samsung Klima
Samsung Duvar Tipi Klima AQV24PSLNAND MALDIVES
Samsung Duvar Tipi Klima AQV24PSLNAND MALDIVES
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Samsung Klima
Samsung Duvar Tipi Klima AQ12TSMNAND BORACAY
Samsung Duvar Tipi Klima AQ12TSMNAND BORACAY
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Samsung Klima
Samsung Duvar Tipi Klima AQ24TSMNAND BORACAY
Samsung Duvar Tipi Klima AQ24TSMNAND BORACAY
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 12 HP
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 12 HP
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 18 HP
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 18 HP
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 09  HP
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 09 HP
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 24 HP
Demirdöküm Duvar Tipi Klima A-L 24 HP
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 9
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 9
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 12
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 12
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 18
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 18
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Demirdöküm Klima
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 24
Demirdöküm Duvar Tipi Klima INVERTER 24
Satış Fiyatı:  0,00 TL
Havale Fiyatı:  0,00 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu 9000 BTU/h İnverter Klima ASYA(G)09L
Fujitsu 9000 BTU/h İnverter Klima ASYA(G)09L
Satış Fiyatı:  2.758,00 TL
Havale Fiyatı:  2.482,20 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu 12000 BTU/h İnverter Klima ASYA(G)12L
Fujitsu 12000 BTU/h İnverter Klima ASYA(G)12L
Satış Fiyatı:  3.182,00 TL
Havale Fiyatı:  2.863,80 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG09LM
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG09LM
Satış Fiyatı:  3.477,00 TL
Havale Fiyatı:  3.129,30 TL
Fujitsu Klima
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG12LM
Fujitsu Duvar Tipi DC İnverter Klima ASYG12LM
Satış Fiyatı:  3.717,00 TL
Havale Fiyatı:  3.345,30 TL